art & crafts

I slutet av 80:talet började ställa ut min konst i Österrike. Jag har haft ett flertal utställningar i Tyskland, Schweiz och även här hemma i Sverige. Sedan 2011 har jag ett sommargalleri i Lainio, Tornedalen.

Min konst:

”Konsten ligger i djupet hos konstnären. Konst kan inte förklaras, var och en för sig tar emot och interpreterar. Ur min källa, ur min själ flyter energin och blir konst. För mig har konst inga gränser, så länge konstnären släpper uppriktigheten fri. Konsten föds ur det tysta och sörjer för en inre balans, den är ett uttryck för själen och uppstår genom ögonblicket, format av livet, att vara, drömmar och glädjen i att släppa den naturliga kreativiteten fri. Att utan ord ge betraktaren genom det som uppstått, det som ej kan tas på synligt – att förmedla.”

 

 

“Verschmelzung” internationellt konstpris

“midnattssol”

utställning kvinnors konstnärsskap 100 år